Arjen Kamphuis: Open-IT, some idealism required (keynote), Open applications, taking back your business (lecture)
Download Presentation 1 (20MB ODF), 2 (3.8MB ODF)
Arjen studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit van Utrecht en werkte voor IBM en Twynstra Gudde als IT-architect, trainer en IT-strategie adviseur. Hij is gecertificeerd IT-auditor en informatiebeveiligings expert (CISA, CISM). Sinds 2002 werkt Arjen zelfstandig en helpt hij managers, bestuurders en organisaties met het nadenken over de consequenties van technologische innovaties. Sinds 2002 is hij nauw betrokken bij het nationale IT-beleid op het gebied van open standaarden en open source in het publieke domein. Concrete resultaten haalde hij in 2002 met de unaniem aangenomen kamermotie Vendrik en het op 12 december 2007 aangenomen nationale IT-beleid voor de publieke sector. Arjen adviseert directies van publieke instellingen, Kamerleden, het kabinet en de EU over de kansen die open standaarden en open source software bieden voor de Nederlandse en Europese kenniseconomie.
Arjen gaf een lezing tijdens de Open Source Seminar in Curaçao in 2004.
Arjen Kamphuis
Gendo BV
Wibautstraat 150
1091 GR Amsterdam
Nederland
tel: +31 (0) 20 891 03 30
email: info at gendo dot nl
web: www.gendo.nl
How Open Source and Open Standards can Save us Money
Developed with QwikZite (version 1.12)